Privacyverklaring

Jouw gegevens zijn veilig bij mij

Jouw gegevens neem ik super serieus!

Je gegevens worden daarom nooit aan derden verstrekt. Op deze pagina informeer ik je over wat ik met de door jou aangeleverde gegevens doe.

Jouw persoonlijke gegevens

In een aantal gevallen vraag ik om je naam, e-mailadres en andere gegevens. Deze gegevens zijn nodig voor de bedrijfsvoering, de cursistenadministratie en voor de facturering. In alle gevallen is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Deze wet bepaalt voor welke doeleinden bedrijven persoonsgegevens mogen gebruiken.

Dit is wat ik ermee doe:

Cursistenadministratie en facturering

Alleen de volgende gegevens worden verzameld: gegevens die relevant zijn voor de coaching of opleiding, voor de facturering en om bijvoorbeeld in geval van verhindering, contact met je op te kunnen nemen, worden verzameld.

Deelnemerslijsten opleidingen

Op de eerste dag van de NLP-opleidingen worden na jouw toestemming, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen uitgewisseld met medecursisten, om contact met elkaar te kunnen onderhouden ten behoeve van de opleiding en de oefengroepen. Dit gebeurt niet bij de kortere workshops.

Bedrijfsvoering

Wanneer jij dit wenst, kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief, gratis e-book of gratis training. Vervolgens stuur ik je per mail af en toe waardevolle informatie of doe ik een relevant aanbod. Je kunt je ten allen tijden weer uitschrijven via de uitschrijflink die je in elke mail vindt. Ik maak hierbij gebruik van het e-mailmarketing systeem Mailblue.

Belastingdienst

Om mijn administratie te kunnen bijhouden heeft mijn boekhouder inzage in mijn bedrijfsadministratie. Met deze boekhouder heb ik een verwerkersovereenkomst. Gegevens worden ten behoeve van de Belastingdienst maximaal zeven jaar bewaard.

Digitale opslag

Gegevens worden digitaal bewaard. Ik verklaar hier zorgvuldig mee om te gaan. Bij vermissing of diefstal zal ik direct melding doen bij de Autoriteit Persoons Gegevens.

Website

Mijn website maakt gebruik van Cookies. Via Google Analytics kan ik geanonimiseerd gegevens bekijken van bezoekers ten behoeve van de website statistieken.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van je gegevens. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van je heb verzameld, correcties door wilt geven of je gegevens wilt laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@anitaschelling.nl
Binnen uiterlijk vier weken krijg je een reactie op jouw verzoek.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat me dit dan vooral weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.